Oficines d'atenció al Ciutadà

Els objectius i funcions del Servei d'atenció ciutadana i gestió de la qualitat són:

 • Donar registre d'entrada del Consell, de la CAIB i d'altres entitats de dret públic.
 • Gestionar de manera immediata els tràmits de fàcil resolució.
 • Iniciar els expedients que requereixen la intervenció d'altres àrees del mateix Consell, així com d'altres administracions.
 • Proporcionar a la ciutadania informació general sobre l'activitat del Consell i específica de la tramitació administrativa competència del Consell.
 • Informar sobre l'estat de tramitació dels expedients dels ciutadans.
 • Gestionar el sistema de suggeriments i queixes.
 • Gestionar el tauler d'edictes.
 • Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat interns de la corporació.
 • Seu del CIM
  Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó
 • Dependències administratives de Ciutadella
  Pl. de la Catedral, 5, 07760, Ciutadella

Correu electrònic: info.sac@cime.es