Llicències d'ús

La llicència d'us que cobreix tota la informació subministrada pel Consell Insular de Menorca és la llicència oberta i lliure Creative Commons Attribution en la seva versió 4.0. A continuació es mostra un resum fàcilment llegible i al final del mateix un enllaç a la llicència completa.

Sou lliure de:

  • Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format
  • Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material
  • per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial.
  • El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

  • Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.

  • No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

Això és un resum fàcilment llegible (i no un substitut) de la llicència completa.