Noticias y eventos

Actualidad

Canvi del sistema dels abonaments del transport públic de viatgers

Dia 6 de març canvia el sistema de targetes d'abonaments i descomptes per al transport públic interurbà de Menorca. Amb la implantació del nou sistema informàtic s'han de canviar totes les targetes de transport per incompatibilitat amb el nou sistema.

QUE CANVIA?

Les targetes noves s'agrupen de la manera següent:

• T-MÉS: Títol de descompte per a jubilats, pensionistes i persones
en atur o en risc d'exclusió social (abans T-MÉS, T-GRAN, T-MÉS SOCIAL)
• T-JOVE: Títol d'abonament per a menors de 22 anys
• T-GENERAL: Targeta personalitzada per als usuaris dels abonaments
T-10, T-40

A QUI AFECTA?
Totes les persones que gaudeixen d'un títol de descompte o d'abonament T-21, T-10, T-40, T-MÉS i T-GRAN, T-MÉS SOCIAL han de tenir les targetes noves.

ON PODEU SOL·LICITAR-LES?
Podeu sol·licitar les targetes noves al servei d'atenció al ciutadà del vostre ajuntament o a les oficines del SAC del Consell Insular a Maó i Ciutadella (de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 i de 16:30 a 18:30).

COM HO PODEU FER?
Heu d'emplenar el formulari de sol·licitud d'expedició de la nova targeta personalitzada, dur una fotografia de carnet actual i fotocòpia del DNI, així com la documentació corresponent per acreditar
la situació de pensionista o jubilat menor de 65 anys, d'aturat o en situació de risc d'exclusió social o de família nombrosa.


QUIN COST TINDRÀ?
Aquest canvi és gratuït.

QUÈ PASSA AMB ELS ABONAMENTS AMB SALDO FAVORABLE?
Les empreses transportistes habilitaran punts d'accés públic de devolució dels imports pendents.