Notícies i esdeveniments

Actualitat

Serveis mínims del servei regular de transport durant l'estat d'alarma

Atès que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.

Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per mitjà del qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, i l’Ordre del Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana TMA/230/2020, de 15 de març, per mitjà de la qual es concreta l’actuació de les autoritats locals respecte de la fixació de serveis públics de la seva titularitat.

Atès que s’ha proposat a les empreses operadores del transport a Menorca una reducció dels serveis de transport regular prevists per als propers dies, amb la intenció d’evitar al màxim possible els contactes i els desplaçaments entre les persones, d’acord amb les restriccions a la mobilitat que s’han imposat per mitjà de la declaració de l’estat d’alarma.

Atèsa la reducció que s'està duent a terme en les línies i expedicions de transport públic d'acord amb el decret de presidència 79/2020 de 18 de març, detallam, a continuació, la nova reducció del número d’expedicions previstes en les línies de transport de la concessions IB-06 a partir dels Decrets de Presidència 79/2020 i 87/2020, de 18 i 27 de març de 2020 respectivament, i els horaris que entraran en vigor el proper dia 13 d'abril de 2020 en les línies de transport de les concessions IB-06, IB-08, IB-07 i IB-37:

 

IB- 06

 • L01 Les expedicions de la línia 01, seran les següents:
  • Dilluns – divendres:
   • Sortida Maó:  06:45 - 07:15  - 08:15 - 08:45 - 13:20 - 14:20 - 15:20 - 20:00 - 20:30 - 21:30 - 22:30
   • Sortida Ciutadella: 06:30 - 07:15 - 08:15 - 08:45 - 13:30 - 14:30 - 15:30 -   18:45 - 21:00 - 21:30 – 22:30
  • Dissabtes:
   • Sortida Maó:  08:00  - 11:30 - 16:00 – 20:00
   • Sortida Ciutadella: 08:00  - 11:30 - 16:00 - 20:00
  • Diumenges:
   • Sortida Maó: 08:00  - 11:30 - 17:30 - 20:00
   • Sortida Ciutadella: 08:00  - 11:30 - 17:30 - 20:00

 

 • L02 Maó – Es Castell:
  • Dilluns – dissabtes:
   • Sortida Maó: 07:15 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 18:45 – 19:45 – 20:45
   • Sortida Es Castell: 07:30 – 08:10 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00
  • Diumenges:
   • Sortida Maó: 09:15 – 10:45 – 12:45 – 13:45 – 15:45 – 16:45 – 18:45 – 19:45 – 20:45
   • Sortida Es Castell: 09:30 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00

 

 • L03 Maó – Sant Lluís:
  • Dilluns – dissabtes:
   • Sortida Maó: 07:15 – 08:45 – 09:30 – 12:30 – 13:45 – 14:45 – 16:30 – 19:30 – 21:05
   • Sortida Sant Lluís: 07:30 – 09:00 – 10:05 – 13:05 – 14:05 – 15:05 – 17:05 – 20:05 – 21:15
  • Diumenges:
   • Sortida Maó: 08:45 – 09:30 – 12:30 – 13:45 – 16:30 – 19:30
   • Sortida Sant Lluís: 09:00 – 10:05 – 13:05 – 14:05 – 17:05 – 20:05

 

 • L14 Maó-Ciutadella (Bus exprés). Es suprimeixen totes les expedicions.

 

 • L21 Maó – Sant Climent:
  • Dilluns – divendres:
   • Sortida Maó: 09:30 – 13:00 – 20:15
   • Sortida Sant Climent: 07:20 – 10:10 – 13:40 – 20:20
  • Dissabtes:
   • Sortida Maó: 09:30 – 13:00 – 20:15
   • Sortida Sant Climent: 10:10 – 13:40 – 20:20
  • Diumenges:
   • Sortida Maó: 09:15 – 12:15 – 18:15
   • Sortida Sant Climent: 09:20 – 12:20 – 18:20

 

 • L31 Maó – Cala en Porter
  • Dilluns – dissabtes:
   • Sortida Maó: 09:30 – 13:00
   • Sortida Cala en Porter: 09:45 – 13:15
  • Diumenges sense servei

 

 • L73 Maó – Es Migjorn Gran
  • Dilluns a dissabte
   • Sortida Maó: 08:30 – 14:00
   • Sortida Es Migjorn: 09:00 – 14:30

Segueixen suprimides en virtud dels decrets de presidència 79/2020 i 87/2020, de 18 i 27 de març de 2020 respectivament:

 • L18 Maó – Llançadora Instituts: es suprimeixen totes les expedicions.
 • L33 Cala en Porter – Alaior: es suprimeixen totes les expedicions.
 • L54 Es Migjorn Gran – Ferreries: es suprimeixen totes les expedicions.
 • L75 es Migjorn Gran – es Mercadal. Es suprimeixen totes les expedicions.
 • L90 Bus Nit: es suprimeixen totes les expedicions.

 

IB- 37

 • L10 Maó-Aeroport: De dilluns a diumenges i festius
  • 05:45   06:45   07:45   08:45  13:45   14:45   15:45   17:45   18:45  
 • L11 Maó-Estació Marítima: continuen suprimides totes les expedicions en virtud del decret de presidència 79/2020 de 18 de març
 • L15 Maó-Centre:  De dilluns a diumenges i festius
  • 07:15  08:15  09:15 13:15  14:15 15:15 17:15 18:15
 • L19 Maó-Llucmaçanes: es manté l'horari actual
  • Dimarts i divendres no festius:
   • 08:15  13:15

IB- 07

 • L60 Bus Ciutadella:  De dilluns a divendres no festius
  • Sortida Pl. Pins  08:00  10:00   12:00    14:00
 • 61 Ciutadella-Cala en Blanes:  De dilluns a divendres no festius
  • Sortida Pl. Pins   7:00   8:15   13:00  
 • L65 Ciutadella-Cala Blanca-Cala en Bosc: De dilluns a divendres no festius
  • Sortida Pl. Pins 7:40    15.00

IB- 08

Es redueixen les expedicions aprovades per Decret de Presidència 79/2020, de manera que es realitzaran les següents:

 • L41 Maó – Fornells:
  • Sortida Maó: 11:30 (A la demanda)
  • Sortida Fornells: 08:50
 • L41 Maó – Arenal d’en Castell:
  • Sortida Maó: 11:30 (A la demanda)
  • Sortida Arenal d’en Castell: 9:05 (A la demanda)
 • L41 Fornells – Arenal d'en Castell:
  • Sortida Fornells: 08:50 
  • Sortida Arenal d’en  Castell: 12:05 (A la demanda)
 • L41 es Mercadal – Fornells
  • Sortida Fornells: 08:50
  • Sortida es Mercadal: 12:00 (A la demanda)

 

Podeu consultar els horaris vigents en cadascuna de les línies de transports en https://menorca.tib.org/autobus