Notícies i esdeveniments

Actualitat

S'obre el procés per a la recàrrega dels abonaments caducats durant el període de confinament.

La declaració de l’estat de d’alarma per part del govern de l’estat central el passat 14 de març del 2020, va suposar, entre d’altres, la imposició de restriccions en el servei regular del transport de passatgers i la reducció  de capacitat en l’ocupació dels vehicles.
 
Aquestes mesures han minvat les possibilitats de desplaçament i mobilitat dels ciutadans de l’illa provocant que les persones usuàries posseïdores dels diferents tipus d'abonaments actualment vigents: T10, T40 i T21, no hagin pogut fer ús de forma continuada i habitual dels seus abonaments fins al punt que aquests han caducat sense que les persones usuàries hagin pogut gaudir de tots els viatges carregats en els abonaments.
 
Atesa la impossibilitat tècnica de poder allargar automàticament el termini de gaudi dels abonaments comprats ja caducats, el Departament de Mobilitat del Consell Insular ha buscat fórmules per poder recuperar i recarregar novament, en la mesura del possible, els viatges no gaudits per totes aquelles persones usuàries titulars de targetes de transport públic amb algun tipus d’abonament carregat.
 
Per aquest motiu el Consell Insular de Menorca realitzarà la càrrega de viatges no realitzats a totes aquelles persones usuàries que hagin adquirit el seu abonament entre el 7 de febrer i el 23 de març de 2020 allargant la seva vigència.
 
Per dur a terme aquesta regulació s’han establert diferents períodes per poder tramitar les peticions:
 
A partir del 15 de juny i  fins el 15 de juliol de 2020.
 
Titulars de targetes amb abonaments T40 carregats a entre el 7 de febrer i el 23 de març de 2020. Podran passar per les dependències del SAC a la seu de Maó i Ciutadella durant l’horari d’atenció al públic i amb cita prèvia per a que, un cop acreditats degudament com  a titulars de la targeta de transport, es verificarà que es va procedir a la càrrega de l’abonament  durant les dates establertes, es comprovarà el número de viatges sense realitzar i s’allargarà la seva vigència fins el 31 de juliol de 2020.
 
A partir del 30 de juny i fins el 30 de juliol de 2020.
 
Titulars de targetes amb abonament T10 carregats entre el  7 de febrer i el 23 de març de 2020. Podran passar per les dependències del SAC a la seu de Maó i Ciutadella durant l’horari d’atenció al públic i amb cita prèvia  per a que, un cop acreditats degudament com  a titulars de la targeta de transport, es verificarà que es va procedir a la càrrega de l’abonament  durant les dates establertes, es comprovarà el número de viatges sense realitzar i s’allargarà la seva vigència fins el 30 de setembre de 2020.
 
A partir del 30 de juliol fins el 30 d’agost de 2020.
 
Titulars de targetes amb abonament T21 carregats entre el 7 de febrer i  el 23 de març de 2020. Podran passar per les dependències del SAC a la seu de Maó i Ciutadella durant l’horari d’atenció al públic i amb cita prèvia per a que, un cop acreditats degudament com  a titulars de la targeta de transport, es verificarà que es va procedir a la càrrega de l’abonament  durant les dates establertes, es comprovarà el número de viatges sense realitzar i s’allargarà la seva vigència fins el 30 de setembre de 2020.
 
Aquelles persones usuàries que siguin posseïdores de varis abonaments de forma simultània, podran accedir a la revisió i recàrrega en qualsevol de les franges de les dates indicades.