Noticias y eventos

Actualidad

ADEQUACIÓ MARQUESINES DEL SERVEI REGULAR DE PASSATGERS AL MUNICIPI DE FERRERIES

El departament de Mobilitat del Consell Insular continua amb el procés d’adequació de les parades i marquesines que conformen la xarxa del servei regular de passatgers per carretera.

Aquest cop han sigut les dues marquesines del municipi de Ferreries les que s’han vist remodelades amb l’adequació de nous vinils identificatius i elements que permeten identificar corporativament les parades del servei regular a totes les persones usuàries.

Aquestes tasques de millora i adequació es continuaran portant a terme durant el 2021 i tenen com objectiu unificar el model de les mateixes a fi i efecte de  facilitar-ne la identificació i fomentar així l’ús del transport públic entre residents i visitants.