Listado de avisos

General

Canvi d'hora prevista en la matinada de diumenge 25 de març

Es comunica que, atès el canvi d'hora previst durant la matinada de diumenge 25 de març on a les 2:00 passaran a ser les 3:00 hores, informam que el servei del Bus de Nit es realitzarà, durant l'esmentada matinada, respectant el nou horari d'estiu.

Líneas afectadas